TỔ CHỨC

 

             BAN GIÁM HIỆU
1

Bùi Vĩnh Giang

Chức vụ:       Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ

Ngày sinh:   10/05/1980

TĐCM:       ĐHSP

Chuyên môn:   Ngữ văn

2 Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ:       Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư chi bộ

Ngày sinh:   23/07/1978

TĐCM:       ĐHSP

Chuyên môn:   Hóa – Sinh

GIÁO VIÊN – TỔ TỰ NHIÊN
3

Đặng Hữu Thanh

Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ trưởng tổ Tự nhiên, TTrND

Ngày sinh: 02/02/1977

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Toán – Tin

4

Trần Duy Trình

Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ phó. Chủ tịch công đoàn

Ngày sinh: 10/05/1981

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Toán – Lí

5

Chu Thanh Hải

Chức vụ kiêm nhiệm:

Ngày sinh:

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Toán – Tin

6

Trần Văn Báu

Chức vụ kiêm nhiệm:

Ngày sinh:

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Toán – Lí

7

Nguyễn Hữu Việt

Ngày sinh: 07/08/1980

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Toán – Lí

8

Biện Văn Quang

Chức vụ kiêm nhiệm: Phụ trách lao động

Ngày sinh: 01/06/1974

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Toán  – Tin

9

Thiều Thị Ngoan

Ngày sinh: 13/06/1986

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Hóa – Sinh

10

Trần Thị Điểm

Ngày sinh:

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Toán – Tin

11

Dương Đức Thọ

Ngày sinh:13/07/1977

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn:Thể dục

12

Trần Đắc Hà

Ngày sinh:07/02/1983

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Sinh – TD

GIÁO VIÊN – TỔ XÃ HỘI

13

 Bùi Thị Hương

Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ trưởng Tổ Xã hội

Ngày sinh: 26/02/1979

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Tiếng Anh

14

 Đặng Thị Thanh Trà

Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ phó tổ Xã hội

Ngày sinh: 12/10/1982

TĐCM: CĐSP

Chuyên môn: Văn – GDCD

15

 Nguyễn Thị Nga

Ngày sinh:

TĐCM: CĐSP

Chuyên môn: Văn

16

 Đặng  Thị Liên

Ngày sinh: 18-10-1963

TĐCM: CĐSP

Chuyên môn: Văn

17

 Trần Thị Hoa

Ngày sinh: 08/12/1978

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Văn – GDCD

18

 Dương Thị Phấn

Ngày sinh: 20/10/1988

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Sinh – Địa

19

 Lê Thị Thủy

Chức vụ kiêm nhiệm: UVBCH CĐ

Ngày sinh: 07/06/1978

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Tiếng Anh

20

 Nguyễn Huy Hoài

Ngày sinh: 25/05/1974

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Tiếng Anh

21

 Trần Thị Vân

Ngày sinh: 02/02/1983

TĐCM: CĐSP

Chuyên môn: Mỹ thuật – Nhạc

22

 Nguyễn Đăng Hải

Ngày sinh: 19/01/1983

TĐCM: CĐSP

Chuyên môn: Nhạc – Đội

23

 Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ: Tổng phụ trách Đội

Ngày sinh: 03/04/1979

TĐCM: CĐSP

Chuyên môn: Mỹ thuật – GDCD

HÀNH CHÍNH
 24 Thái Thị Kiều Oanh

Ngày sinh: 30/03/1986

TĐCM: CĐ

Chuyên môn: Kế toán

25

 Hoàng Thị Cẩm

Ngày sinh: 20/05/1984

TĐCM: TC

Chuyên môn: Văn thư

26

 Phạm Thị Hà

Ngày sinh: 05/10/1989

TĐCM: CĐ

Chuyên môn: Thiết bị

27

Nguyễn Thị Loan

Ngày sinh: 19/05/1989

TĐCM: TC

Chuyên môn: Thư viên