Liên hệ

Người phát ngôn: Bùi Vĩnh Giang

 

Chức vụ: Hiệu trưởng

Thư điện tử: truonggiangcx1268@gmail.com

Số điện thoại:

Quản trị:  Đặng Hữu Thanh

 

Chức vụ: Giáo viên Tin học

Thư điện tử: danghuuthanh77@gmail.com

Điện thoai: 0904703466