9

Trường THCS Cẩm Hòa tổ chức trồng cây đầu xuân

Cứ mỗi dịp xuân sang, vào thời khắc đất trời chuyển mùa, giao hòa tiễn năm cũ, đón năm mới, cây chồi nẩy lộc, đơm hoa, lòng người lại phơi phới hướng tới một năm mới thuận hòa, mùa màng tốt…