Thơ Xuân Quỳnh

Sóng Tác giả: Xuân Quỳnh dữ dội và dụi êm ồn ào và lặng lẽ sóng không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ trước muôn trùng sóng bể em nghĩ…