Đến với bài thơ hay: Chiều cuối năm

CHIỀU CUỐI NĂM                        Dương Thế Vinh Hãy cạn hết với nhau li này nữa Dẫu buồn vui năm sắp qua rồi Rượu năm cũ đừng uống vào năm mới Ngẫm lại…

Đến với bài thơ hay: Có một lần

CÓ MỘT LẦN                                 Vương Duyệt Có một điều sai Tôi đã dạy một lần cho trẻ nhỏ Lần ấy đã xa Giờ tôi mới rõ Biết làm sao rút được…

Đến với bài thơ hay: Cái roi ngày ấy

Cái roi ngày ấy                             Đinh Phạm Thái*   Ngày nào con nghịch, con chơi Bỏ nhà đi hết một hơi tối ngày Làn roi rơi xuống thân gầy Làm đau tay mẹ làm cay mắt bà                    * * * Bây giờ con ở đâu xa Nắm xương không…